Ehdot ja edellytykset

Ehdot ja edellytykset

LASKUTUS JA MAKSUT

Sinun on maksettava kaikki tililtäsi veloitettavat maksut ja veloitukset maksun tai veloituksen erääntymisajankohtana voimassa olevien maksujen, kulujen ja laskutusehtojen mukaisesti. Jos päätämme, että ostoksesi on riskialtis maksutapahtuma, pyydämme sinua toimittamaan meille kopion voimassa olevasta valtion myöntämästä kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja tarvittaessa kopion viimeisimmästä tiliotteesta ostoksessa käytetystä luotto- tai pankkikortista. Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteita ja tuotteiden hintoja milloin tahansa. Pidätämme myös oikeuden kieltäytyä kaikista tilauksistasi. Voimme oman harkintamme mukaan rajoittaa tai peruuttaa yksittäisen henkilön, kotitalouden tai tilauksen ostomääriä. Näitä rajoituksia voidaan soveltaa tilauksiin, jotka on tehty samalla asiakastilillä, luottokortilla ja/tai tilauksiin, joissa käytetään samaa laskutus- ja/tai toimitusosoitetta. Jos teemme muutoksia tai peruutamme tilauksen, voimme yrittää ilmoittaa siitä ottamalla sinuun yhteyttä tilauksen tekemisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai laskutusosoitteeseen/puhelinnumeroon.
Kaikki verkkosivuilla ilmoitetut hinnat ovat euromääräisiä ja sisältävät Suomen arvonlisäveron.
Maksut veloitetaan kortiltasi, kun tilaus on lähetetty varastostamme.

TIETOJEN PAIKKANSAPITÄVYYS

Verkkosivustolla saattaa toisinaan olla tietoja, jotka sisältävät painovirheitä, epätarkkuuksia tai puutteita, jotka voivat liittyä kampanjoihin ja tarjouksiin. Pidätämme oikeuden korjata virheitä, epätarkkuuksia tai puutteita ja muuttaa tai päivittää tietoja tai peruuttaa tilauksia, jos Sivuston tai palveluiden tiedot ovat epätarkkoja, milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta (myös sen jälkeen, kun olet tehnyt tilauksen). Emme ole velvollisia päivittämään, muuttamaan tai selventämään mitään Sivuston tietoja, mukaan lukien rajoituksetta hinnoittelutiedot, ellei laki sitä vaadi. Mitään Sivustolla käytettyä päivitys- tai päivityspäivämäärää ei tule pitää niin, että kaikki Sivuston tai Palveluiden tiedot on muutettu tai päivitetty.


LINKIT MUIHIN RESURSSEIHIN

Vaikka Sivusto ja Palvelut voivat sisältää linkkejä muihin resursseihin (esim. verkkosivustoihin, mobiilisovelluksiin jne.), emme suoraan tai epäsuorasti viittaa mihinkään hyväksyntään, yhdistämiseen, sponsorointiin, tukeen tai yhteyteen minkään linkitetyn resurssin kanssa, ellei tässä nimenomaisesti mainita. Emme ole vastuussa yritysten tai yksityishenkilöiden tarjousten tai niiden resurssien sisällön tutkimisesta tai arvioimisesta emmekä takaa niitä. Emme ota vastuuta muiden kolmansien osapuolten toimista, tuotteista, palveluista ja sisällöstä. Sinun tulee tutustua huolellisesti kaikkien Sivuston linkin kautta käyttämiesi resurssien oikeudellisiin lausuntoihin ja muihin käyttöehtoihin. Sivuston ulkopuolisten resurssien linkittäminen on omalla vastuullasi.


KIELLETTY KÄYTTÖ

Sopimuksen muiden ehtojen lisäksi sinua kielletään käyttämästä Sivustoa ja Palveluita tai Sisältöä: (a) laittomiin tarkoituksiin; (b) kehottaa muita suorittamaan laittomia tekoja tai osallistumaan laittomiin tekoihin; (c) rikkoa kansainvälisiä, liittovaltion, maakuntien tai osavaltioiden määräyksiä, sääntöjä, lakeja tai paikallisia asetuksia. (d) rikkoa tai loukata immateriaalioikeuksiamme tai muiden immateriaalioikeuksia; (e) ahdistella, pahoinpidellä, loukata, loukata, vahingoittaa, häpäistä, panetella, herjata, herjata, halventaa, pelotella tai syrjiä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon, etnisen alkuperän, rodun, iän, kansallisen alkuperän tai vammaisuuden perusteella. (f) toimittamaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja; (g) lataamaan tai lähettämään viruksia tai muunlaista haitallista koodia, jota käytetään tai voidaan käyttää tavalla, joka millään tavalla vaikuttaa Sivuston ja Palveluiden, kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden tai Internetin toimivuuteen tai toimintaan; (h) roskapostia, phishiä, pharmia, pharmia, pharmia, pharmia, pretextiä, spideriä, crawlia tai scrappia; (i) säädyttömiin tai moraalittomiin tarkoituksiin; tai (j) Sivuston ja palveluiden, kolmannen osapuolen tuotteiden ja palveluiden tai Internetin tietoturvaominaisuuksien häiritsemistä tai kiertämistä. Pidätämme oikeuden lopettaa Sivuston ja Palveluiden käytön, jos rikot jotakin kielletyistä käyttötavoista.


VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Hyväksyt, että tämä palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavilla” ja että sivuston ja palveluiden käyttö tapahtuu yksinomaan omalla vastuullasi. Kieltäydymme nimenomaisesti kaikista minkäänlaisista takuista, olivatpa ne sitten nimenomaisia tai epäsuoria, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, epäsuorat takuut kaupallisesta kelpoisuudesta, soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuudesta. Emme takaa, että palvelut täyttävät vaatimuksesi tai että palvelu on keskeytymätön, oikea-aikainen, turvallinen tai virheetön; emme myöskään takaa palvelun käytöstä saatavia tuloksia tai palvelun kautta saatujen tietojen tarkkuutta tai luotettavuutta tai että palvelun virheet korjataan. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaiken Palvelun käytön kautta ladatun tai muulla tavoin hankitun aineiston ja/tai datan lataaminen tai hankkiminen tapahtuu omalla harkinnallasi ja omalla vastuullasi ja että olet yksin vastuussa kaikista vahingoista tai tietojen menetyksistä, jotka johtuvat tällaisen aineiston ja/tai datan lataamisesta. Emme anna mitään takuuta Palvelun kautta ostetuista tai hankituista tavaroista tai palveluista tai Palvelun kautta tehdyistä liiketoimista, ellei toisin mainita. Mitkään neuvot tai tiedot, suulliset tai kirjalliset, joita saat meiltä tai Palvelun kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti annettu tässä.


KUNTOUTUS

Kaikki tämän sopimuksen oikeudet ja rajoitukset ovat käyttökelpoisia, päteviä ja sitovia vain siltä osin kuin ne eivät ole sovellettavien lakien vastaisia, ja ne on tarkoitettu rajoitettaviksi siinä määrin kuin on tarpeen, jotta tämä sopimus ei muuttuisi laittomaksi, pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että jokin tämän sopimuksen määräys tai sen osa on laiton, pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, osapuolten tarkoituksena on, että jäljellä olevat määräykset tai niiden osat muodostavat heidän sopimuksensa tämän sopimuksen kohteen osalta, ja kaikki tällaiset jäljellä olevat määräykset tai niiden osat pysyvät täysin voimassa.


RIIDANRATKAISU

Tämän sopimuksen laatimiseen, tulkintaan ja täyttämiseen sekä siitä johtuviin riitoihin sovelletaan Yhdistyneen kuningaskunnan aineellista ja prosessuaalista lainsäädäntöä ottamatta huomioon sen lainvalintaa tai lainvalintaa koskevia sääntöjä ja soveltuvin osin Yhdistyneen kuningaskunnan lakeja. Yksinomainen tuomiovalta ja oikeuspaikka tämän sopimuksen kohteeseen liittyvissä kanteissa on Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevat tuomioistuimet, ja täten alistut näiden tuomioistuinten henkilökohtaiseen tuomiovaltaan. Luovut täten oikeudesta valamiehistön oikeudenkäyntiin kaikissa menettelyissä, jotka johtuvat tästä sopimuksesta tai liittyvät siihen. Tähän sopimukseen ei sovelleta Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista.


TRANSMISSION

Et saa luovuttaa, jälleenmyydä, alilisensoida tai muulla tavoin siirtää tai delegoida mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi kokonaan tai osittain ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme, joka on meidän yksinomaisen harkintamme mukaan ja sitoumuksetta; tällainen luovutus tai siirto on mitätön. Voimme vapaasti siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet tai velvoitteet kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle osana koko omaisuuden tai osakkeiden tai osakkeiden tai olennaisen osan omaisuuden tai osakkeiden myyntiä tai osana sulautumista.


MUUTOKSET JA LISÄYKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Sopimusta tai sen Sivustoon ja Palveluihin liittyviä ehtoja milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Kun teemme niin, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun alareunassa. Voimme myös ilmoittaa sinulle harkintamme mukaan muilla tavoin, kuten meille antamiesi yhteystietojen kautta.

Tämän Sopimuksen päivitetty versio tulee voimaan välittömästi tarkistetun Sopimuksen julkaisemisen jälkeen, ellei toisin mainita. Jos jatkat Sivuston ja Palveluiden käyttöä tarkistetun Sopimuksen voimaantulopäivän (tai muun tuolloin määritellyn toimenpiteen) jälkeen, hyväksyt nämä muutokset.


MERENKULKU JA TOIMITUS

Kaikki tilaukset lähetetään joko DHL:llä tai GLS:llä varastostamme. Vacbot asiakkaana sinulla on täysi peruutusoikeus 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kaikilla tilauksilla on 2 vuoden takuu. Valitsemasi maksutapa (luottokortti, paypal) veloitetaan, kun tilaus lähetetään.


NÄIDEN EHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vahvistat, että olet lukenut tämän sopimuksen ja hyväksyt kaikki sen ehdot. Käyttämällä Sivustoa ja Palveluita hyväksyt, että tämä Sopimus sitoo sinua. Jos et suostu noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa ja Palveluita.


OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on tätä sopimusta koskevia kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä alla olevien tietojen avulla:

https://fi.vacbotshop.com/kontakt-os/
[email protected]

Tämä asiakirja on päivitetty viimeksi 11. tammikuuta 2023.


——————————————————————————————————–

Terms and conditions

BILLING AND PAYMENTS

You shall pay all fees or charges to your account in accordance with the fees, charges, and billing terms in effect at the time a fee or charge is due and payable. If, in our judgment, your purchase constitutes a high-risk transaction, we will require you to provide us with a copy of your valid government-issued photo identification, and possibly a copy of a recent bank statement for the credit or debit card used for the purchase. We reserve the right to change products and product pricing at any time. We also reserve the right to refuse any order you place with us. We may, in our sole discretion, limit or cancel quantities purchased per person, per household or per order. These restrictions may include orders placed by or under the same customer account, the same credit card, and/or orders that use the same billing and/or shipping address. In the event that we make a change to or cancel an order, we may attempt to notify you by contacting the e-mail and/or billing address/phone number provided at the time the order was made.

All prices shown on the website are in Euro and includes Finnish VAT.

Payments will be charged on your card when your order has been sent from our warehouse.


ACCURACY OF INFORMATION

Occasionally there may be information on the Website that contains typographical errors, inaccuracies or omissions that may relate to promotions and offers. We reserve the right to correct any errors, inaccuracies or omissions, and to change or update information or cancel orders if any information on the Website or Services is inaccurate at any time without prior notice (including after you have submitted your order). We undertake no obligation to update, amend or clarify information on the Website including, without limitation, pricing information, except as required by law. No specified update or refresh date applied on the Website should be taken to indicate that all information on the Website or Services has been modified or updated.


LINKS TO OTHER RESOURCES

Although the Website and Services may link to other resources (such as websites, mobile applications, etc.), we are not, directly or indirectly, implying any approval, association, sponsorship, endorsement, or affiliation with any linked resource, unless specifically stated herein. We are not responsible for examining or evaluating, and we do not warrant the offerings of, any businesses or individuals or the content of their resources. We do not assume any responsibility or liability for the actions, products, services, and content of any other third parties. You should carefully review the legal statements and other conditions of use of any resource which you access through a link on the Website. Your linking to any other off-site resources is at your own risk.


PROHIBITED USES

In addition to other terms as set forth in the Agreement, you are prohibited from using the Website and Services or Content: (a) for any unlawful purpose; (b) to solicit others to perform or participate in any unlawful acts; (c) to violate any international, federal, provincial or state regulations, rules, laws, or local ordinances; (d) to infringe upon or violate our intellectual property rights or the intellectual property rights of others; (e) to harass, abuse, insult, harm, defame, slander, disparage, intimidate, or discriminate based on gender, sexual orientation, religion, ethnicity, race, age, national origin, or disability; (f) to submit false or misleading information; (g) to upload or transmit viruses or any other type of malicious code that will or may be used in any way that will affect the functionality or operation of the Website and Services, third party products and services, or the Internet; (h) to spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl, or scrape; (i) for any obscene or immoral purpose; or (j) to interfere with or circumvent the security features of the Website and Services, third party products and services, or the Internet. We reserve the right to terminate your use of the Website and Services for violating any of the prohibited uses.


DISCLAIMER OF WARRANTY

You agree that such Service is provided on an “as is” and “as available” basis and that your use of the Website and Services is solely at your own risk. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. We make no warranty that the Services will meet your requirements, or that the Service will be uninterrupted, timely, secure, or error-free; nor do we make any warranty as to the results that may be obtained from the use of the Service or as to the accuracy or reliability of any information obtained through the Service or that defects in the Service will be corrected. You understand and agree that any material and/or data downloaded or otherwise obtained through the use of Service is done at your own discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage or loss of data that results from the download of such material and/or data. We make no warranty regarding any goods or services purchased or obtained through the Service or any transactions entered into through the Service unless stated otherwise. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from us or through the Service shall create any warranty not expressly made herein.


SEVERABILITY

All rights and restrictions contained in this Agreement may be exercised and shall be applicable and binding only to the extent that they do not violate any applicable laws and are intended to be limited to the extent necessary so that they will not render this Agreement illegal, invalid or unenforceable. If any provision or portion of any provision of this Agreement shall be held to be illegal, invalid or unenforceable by a court of competent jurisdiction, it is the intention of the parties that the remaining provisions or portions thereof shall constitute their agreement with respect to the subject matter hereof, and all such remaining provisions or portions thereof shall remain in full force and effect.


DISPUTE RESOLUTION

The formation, interpretation, and performance of this Agreement and any disputes arising out of it shall be governed by the substantive and procedural laws of the United Kingdom without regard to its rules on conflicts or choice of law and, to the extent applicable, the laws of the United Kingdom. The exclusive jurisdiction and venue for actions related to the subject matter hereof shall be the courts located in the United Kingdom, and you hereby submit to the personal jurisdiction of such courts. You hereby waive any right to a jury trial in any proceeding arising out of or related to this Agreement. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods does not apply to this Agreement.


ASSIGNMENT

You may not assign, resell, sub-license or otherwise transfer or delegate any of your rights or obligations hereunder, in whole or in part, without our prior written consent, which consent shall be at our own sole discretion and without obligation; any such assignment or transfer shall be null and void. We are free to assign any of its rights or obligations hereunder, in whole or in part, to any third party as part of the sale of all or substantially all of its assets or stock or as part of a merger.


CHANGES AND AMENDMENTS

We reserve the right to modify this Agreement or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Agreement will be effective immediately upon the posting of the revised Agreement unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Agreement (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes.


SHIPMENT AND DELIVERY

All orders are shipped either with DHL or GLS from our warehouse. As a customer of Vacbot you have full right of withdrawal within 14 days after you’ve placed your order. All orders have a 2 year warranty. Your choice of payment (credit card, paypal) will get charged when the order has been sent.


ACCEPTANCE OF THESE TERMS

You acknowledge that you have read this Agreement and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services you agree to be bound by this Agreement. If you do not agree to abide by the terms of this Agreement, you are not authorized to access or use the Website and Services.


CONTACTING US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Agreement, we encourage you to contact us using the details
below:
https://fi.vacbotshop.com/kontakt-os/
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954
This document was last updated on January 11, 2023