Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä noudattamalla tätä tietosuojakäytäntöä (”käytäntö”). Tässä käytännössämme kuvataan, minkä tyyppisiä tietoja voimme kerätä sinulta tai antaa (”Henkilötiedot”) fi.vacbotshop.com-sivustolla (”Sivusto” tai ”Palvelu”) ja kaikissa siihen liittyvissä tuotteissa ja palveluissa (”Palvelut”), sekä käytännöt, joilla keräämme, käytämme, ylläpidämme, suojaamme ja luovutamme näitä henkilötietoja. Siinä kuvataan myös käytettävissäsi olevat valintamahdollisuudet, jotka koskevat henkilökohtaisten tietojesi käyttöä ja sitä, miten voit käyttää ja päivittää niitä.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

Voit käyttää Sivustoa ja Palveluita kertomatta meille, kuka olet, tai paljastamatta tietoja, joiden perusteella sinut voitaisiin tunnistaa tietyksi, tunnistettavaksi henkilöksi. Jos kuitenkin haluat käyttää joitakin Sivuston tarjoamia ominaisuuksia, sinua saatetaan pyytää antamaan tiettyjä henkilökohtaisia tietoja (esim. nimesi ja sähköpostiosoitteesi).

Vastaanotamme ja tallennamme kaikki tiedot, jotka tietoisesti annat meille, kun teet ostoksen tai täytät lomakkeita sivustolla. Tarvittaessa nämä tiedot voivat sisältää seuraavat tiedot:

Tilin tiedot (esim. käyttäjätunnus, yksilöllinen käyttäjätunnus, salasana jne.).

Yhteystiedot (esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero jne.).

Henkilökohtaiset perustiedot (esim. nimi, asuinmaa jne.).

Maksutiedot (esim. luottokorttitiedot, pankkitiedot jne.).

Laitteesi maantieteelliset sijaintitiedot (esim. leveys- ja pituusasteet).

Voit halutessasi olla antamatta meille henkilökohtaisia tietojasi, mutta siinä tapauksessa et ehkä pysty hyödyntämään joitakin sivuston ominaisuuksia. Käyttäjät, jotka eivät ole varmoja siitä, mitkä tiedot ovat pakollisia, voivat ottaa meihin yhteyttä.

KERÄTTYJEN TIETOJEN KÄYTTÖ JA KÄSITTELY

Toimimme GDPR:n mukaisesti rekisterinpitäjänä ja henkilötietojen käsittelijänä käsitellessämme henkilötietoja, paitsi jos olemme tehneet kanssasi tietojenkäsittelysopimuksen, jolloin sinä olet rekisterinpitäjä ja me olemme henkilötietojen käsittelijä.

Tehtävämme voi myös vaihdella sen mukaan, millaisessa tilanteessa henkilötietoja käsitellään. Toimimme rekisterinpitäjänä, kun pyydämme sinua toimittamaan henkilötietojasi, jotka ovat välttämättömiä verkkosivuston ja palveluiden käytön varmistamiseksi. Tällaisissa tapauksissa olemme rekisterinpitäjä, koska me määrittelemme henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja noudatamme tietosuoja-asetuksessa säädettyjä rekisterinpitäjien velvollisuuksia.

Toimimme tietojen käsittelijänä tilanteissa, joissa lähetät henkilötietoja Sivuston ja palveluiden kautta. Emme omista, hallitse tai tee päätöksiä lähetetyistä henkilötiedoista, ja tällaisia henkilötietoja käsitellään vain sinun ohjeidesi mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa henkilötiedot lähettävä käyttäjä toimii GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä.

Jotta voimme tarjota verkkosivuston ja palvelut sinulle tai täyttääksemme lakisääteisen velvoitteen, meidän on ehkä kerättävä ja käytettävä tiettyjä henkilötietoja. Jos et anna meille pyytämiämme tietoja, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle pyydettyjä tuotteita tai palveluja. Kaikkia sinusta keräämiämme tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

Käyttäjätilien luominen ja hallinta

Tilausten täyttäminen ja hallinta

Tuotteiden tai palvelujen toimittaminen

Parantaa tuotteita ja palveluja

hallinnollisten tietojen lähettäminen

Markkinointi- ja mainosviestien lähettäminen

lähettää päivityksiä tuotteista ja palveluista

vastata tiedusteluihin ja tarjota tukea

Pyydä käyttäjäpalautetta

Parantaa käyttäjäkokemusta

Lähetä asiakkaiden suosittelut

Toimita kohdennettua mainontaa

valvoa käyttöehtoja ja -käytäntöjä

Suojaa väärinkäytöksiltä ja haitallisilta käyttäjiltä

Vastaa oikeudellisiin pyyntöihin ja ehkäise vahinkoja

verkkosivuston ja palveluiden käyttäminen ja hallinnointi

Henkilötietojesi käsittely riippuu siitä, miten olet vuorovaikutuksessa sivuston ja palveluiden kanssa, missä päin maailmaa olet ja täyttyykö jokin seuraavista ehdoista: (i) olet antanut suostumuksesi yhteen tai useampaan erityiseen tarkoitukseen; tämä ei kuitenkaan koske tapauksia, joissa henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöä; (ii) tietojen toimittaminen on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen ja/tai sopimuksen tekemistä edeltävien velvoitteiden täyttämiseksi; (iii) käsittely on tarpeen sinua koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; (iv) käsittely liittyy yleiseen etuun liittyvään tehtävään tai meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseen; (v) käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Voimme myös yhdistää tai koota joitakin henkilötietojasi palvellaksemme sinua paremmin ja parantaaksemme ja päivittääksemme verkkosivustoamme ja palveluitamme.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi seuraavilla GDPR:ssä määritellyillä oikeusperusteilla:

Käyttäjän suostumus

lain ja oikeudellisten velvoitteiden noudattaminen

oikeudelliset vaatimukset ja oikeudenkäynnit

Henkilötiedot ovat jo julkisesti saatavilla

Huomaa, että tietyn lainsäädännön mukaan meillä voi olla oikeus käsitellä tietoja, kunnes vastustat käsittelyä kieltäytymällä siitä, ilman että meidän tarvitsee vedota suostumukseen tai muuhun edellä mainittuun oikeusperustaan. Haluamme joka tapauksessa selventää, mitä erityistä oikeusperustaa käsittelyyn sovelletaan ja erityisesti, onko henkilötietojen toimittaminen lakisääteinen tai sopimusperusteinen vaatimus vai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus.

MAKSUJEN KÄSITTELY

Maksua vaativien Palveluiden osalta sinun on ehkä annettava luottokorttitietosi tai muut maksutilitietosi, joita käytetään ainoastaan maksujen käsittelyyn. Käytämme kolmannen osapuolen maksuprosessoreita (”Maksuprosessorit”), jotka auttavat meitä käsittelemään maksutietojasi turvallisesti.

Maksupalvelujen tarjoajat noudattavat uusimpia turvallisuusstandardeja, joita hallinnoi PCI Security Standards Council, joka on Visa-, MasterCard-, American Express- ja Discover-merkkien yhteinen aloite. Arkaluonteisia ja yksityisiä tietoja vaihdetaan SSL-suojatun viestintäkanavan kautta, ja ne on salattu ja suojattu digitaalisilla allekirjoituksilla, ja myös verkkosivusto ja palvelut noudattavat tiukkoja haavoittuvuusstandardeja, jotta käyttäjille luodaan mahdollisimman turvallinen ympäristö. Jakaamme maksutietoja maksujen käsittelijöiden kanssa vain siinä määrin kuin on tarpeen maksujesi käsittelemiseksi, maksujen palauttamiseksi sekä maksuja ja palautuksia koskevien valitusten ja kyselyjen käsittelemiseksi.

Huomaa, että maksuprosessorit saattavat kerätä sinulta joitakin henkilötietoja, joiden avulla ne voivat käsitellä maksujasi (esim. sähköpostiosoitteesi, osoitteesi, luottokorttitietosi ja pankkitilin numerosi), ja ne voivat hoitaa kaikki maksuprosessin vaiheet järjestelmiensä kautta, mukaan lukien tietojen keruu ja tietojen käsittely. Taloudelliset tietosi tallennetaan salatussa muodossa maksujen käsittelijöidemme suojatuille palvelimille. Maksupalveluntarjoajien henkilötietojesi käyttöön sovelletaan niiden omia tietosuojakäytäntöjä, jotka voivat sisältää tai olla sisältämättä yhtä suojaavia tietosuojakeinoja kuin tämä käytäntö. Suosittelemme, että tutustut kyseisten palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöihin.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Riippuen pyydetyistä palveluista tai jos se on tarpeen tapahtuman loppuunsaattamiseksi tai pyytämäsi palvelun tarjoamiseksi, saatamme jakaa tietojasi luotettavien tytäryhtiöidemme ja yhteisyrityskumppaneidemme, tytäryhtiöidemme, urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien (yhdessä ”palveluntarjoajat”) kanssa, joita käytämme avustamaan verkkosivuston toiminnassa ja sinulle tarjottavissa palveluissa ja joiden tietosuojakäytännöt ovat yhteneväiset meidän tietosuojakäytäntöjemme kanssa, tai jotka suostuvat noudattamaan käytäntöjämme henkilötietojen osalta. Emme jaa mitään henkilökohtaisia tietoja kolmansien osapuolten kanssa, emmekä jaa mitään tietoja sitoutumattomille kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoajilla ei ole valtuuksia käyttää tai luovuttaa tietojasi, paitsi silloin kun se on tarpeen palveluiden suorittamiseksi puolestamme tai lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi. Palveluntarjoajille annetaan vain tiedot, joita he tarvitsevat suorittamaan niille osoitetut tehtävät, emmekä anna heille lupaa käyttää tai luovuttaa mitään annetuista tiedoista omiin markkinointi- tai muihin tarkoituksiinsa. Jaamme ja luovutamme tietojasi vain seuraaviin luokkiin kuuluvien palveluntarjoajien kanssa:

Mainosverkostot

Kumppanuusohjelmat

Rahoituspalvelut

Valtion organisaatiot

Tilausten täyttämispalvelut

Maksujen välittäjät

Sosiaaliset verkostot

Käyttäjien todentamispalvelut

Web-hosting-palvelujen tarjoajat

Jos liiketoimintamme muuttuu, kuten jos toinen yritys sulautuu tai ostaa meidät tai myy koko omaisuutensa tai osan siitä, henkilötietosi ovat todennäköisesti siirrettävien omaisuuserien joukossa.

TIETOJEN TALLENTAMINEN

Säilytämme ja käytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, sopimustemme noudattamisen valvomiseksi, riitojen ratkaisemiseksi ja ellei laki edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.

Voimme käyttää henkilötietojesi perusteella saatuja tai niihin sisältyviä koottuja tietoja sen jälkeen, kun olet päivittänyt tai poistanut ne, mutta emme tavalla, josta sinut voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Kun säilytysaika päättyy, henkilötiedot on poistettava. Näin ollen oikeutta tutustua tietoihin, oikeutta tietojen poistamiseen, oikeutta tietojen oikaisemiseen ja oikeutta tietojen siirrettävyyteen ei voida käyttää säilytysajan päättymisen jälkeen.

TIEDONSIIRTO

Sijainnistasi riippuen tiedonsiirrot voivat edellyttää tietojesi siirtämistä ja tallentamista muuhun kuin kotimaahasi. Tämä ei kuitenkaan koske Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolisia maita. Jos tällainen siirto tapahtuu, voit saada lisätietoja tarkistamalla tämän käytännön asianomaiset kohdat tai ottamalla meihin yhteyttä yhteydenotto-osiossa annettujen tietojen avulla.

YLEISEN TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISET TIETOSUOJAOIKEUDET

Jos asut Euroopan talousalueella (”ETA”), sinulla on tietyt tietosuojaoikeudet, ja pyrimme toteuttamaan kohtuulliset toimenpiteet, jotta voit korjata, muuttaa, poistaa tai rajoittaa henkilötietojesi käyttöä. Jos haluat tietää, mitä henkilötietoja meillä on sinusta, ja jos haluat, että ne poistetaan järjestelmistämme, ota meihin yhteyttä. Tietyissä olosuhteissa sinulla on seuraavat tietosuojaoikeudet:

(i) Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, jos olet aiemmin antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. Jos henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteena on suostumus, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta peruuttamista edeltävän käsittelyn laillisuuteen.

(ii) Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö me henkilötietojasi, saada tietoa käsittelyn tietyistä näkökohdista ja saada kopio henkilötiedoistasi käsittelyn aikana.

(iii) Sinulla on oikeus tarkistaa tietojesi oikeellisuus ja pyytää niiden päivittämistä tai korjaamista. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä täydentämään henkilötietoja, joiden uskot olevan puutteellisia.

(iv) Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu muulla oikeusperustalla kuin suostumuksella. Jos henkilötietoja käsitellään yleisen edun vuoksi, meille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tai oikeutettujen etujemme vuoksi, voit vastustaa tällaista käsittelyä esittämällä vastustamisen perusteeksi erityistilanteeseesi liittyvän syyn. Sinun tulisi tietää, että jos henkilötietojasi kuitenkin käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin, voit milloin tahansa vastustaa tätä käsittelyä ilman syytä. Jos haluat selvittää, käsittelemmekö henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, voit tutustua tämän käytännön asianomaisiin osiin.

(v) Sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi seuraavat: kiistät henkilötietojesi oikeellisuuden ja meidän on tarkistettava niiden oikeellisuus; käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja pyydät sen sijaan niiden käytön rajoittamista; emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaateidesi laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen; olet vastustanut käsittelyä odotettaessa sen tarkistamista, ovatko oikeutetut perusteemme tärkeämpiä kuin oikeutetut perusteesi. Jos käsittelyä on rajoitettu, tällaiset henkilötiedot merkitään vastaavasti, ja niitä käsitellään säilytystä lukuun ottamatta vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi, toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai tärkeän yleisen edun vuoksi.

(vi) Sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua meiltä tietyissä olosuhteissa. Tällaisia olosuhteita ovat muun muassa seuraavat: henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; peruutat suostumuksesi suostumukseen perustuvaan käsittelyyn; vastustat käsittelyä sovellettavan tietosuojalainsäädännön tiettyjen sääntöjen nojalla; käsittely on suoramarkkinointitarkoituksiin; ja henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Poisto-oikeuteen on kuitenkin poikkeuksia, esimerkiksi jos käsittely on tarpeen: sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi, lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

(vii) Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja, jos se on teknisesti mahdollista, saada ne siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että me estämme sitä, edellyttäen, että tällainen siirto ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

(viii) Sinulla on oikeus valittaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojesi keräämisestä ja käytöstä. Jos et ole tyytyväinen suoraan meille tekemäsi valituksen tulokseen, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä ETA-alueen paikalliseen tietosuojaviranomaiseen. Tätä määräystä sovelletaan edellyttäen, että henkilötietojasi käsitellään automatisoidusti ja että käsittely perustuu suostumukseesi, sopimukseen, jonka osapuolena olet, tai sopimuksesta johtuviin esisopimuksellisiin velvoitteisiin.

MITEN VOIT KÄYTTÄÄ OIKEUKSIASI

Kaikki oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt voi osoittaa meille tässä asiakirjassa annettujen yhteystietojen kautta. Huomaa, että saatamme pyytää sinua tarkistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin vastaamme tällaisiin pyyntöihin. Pyyntösi on sisällettävä riittävät tiedot, jotta voimme varmistaa, että olet se henkilö, joka väität olevasi, tai että olet kyseisen henkilön valtuutettu edustaja. Jos saamme pyyntösi valtuutetulta edustajalta, voimme pyytää asiakirjoja siitä, että olet antanut valtuutetulle edustajalle valtakirjan tai että valtuutetulla edustajalla on muutoin voimassa oleva kirjallinen valtuutus lähettää pyyntöjä puolestasi.

Sinun on liitettävä mukaan riittävästi tietoja, jotta voimme ymmärtää pyynnön asianmukaisesti ja vastata siihen. Emme voi vastata pyyntöösi tai antaa sinulle henkilötietoja, ellemme ensin tarkista henkilöllisyyttäsi tai valtuuttasi pyynnön esittämiseen ja vahvista, että henkilötiedot koskevat sinua.

COOKIES

Verkkosivustomme ja palvelumme käyttävät ”evästeitä” auttaakseen sinua henkilökohtaistamaan verkkokokemuksesi. Eväste on tekstitiedosto, jonka verkkosivuston palvelin sijoittaa kiintolevyllesi. Evästeitä ei voida käyttää ohjelmien suorittamiseen tai virusten levittämiseen tietokoneellesi. Evästeet on yksilöity sinulle, ja vain evästeen sinulle lähettänyt verkkopalvelin voi lukea ne. Jos päätät hylätä evästeet, et ehkä pysty käyttämään verkkosivuston ja palveluiden kaikkia ominaisuuksia. Tässä oppaassa on lisätietoja evästeistä ja niiden toiminnasta.

Saatamme käyttää evästeitä tietojen keräämiseen, tallentamiseen ja seurantaan turvallisuus- ja personointitarkoituksiin, sivuston ja palveluiden käyttämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Huomaa, että sinulla on mahdollisuus hyväksyä tai hylätä evästeet. Useimmat verkkoselaimet hyväksyvät evästeet oletusarvoisesti automaattisesti, mutta voit halutessasi muuttaa selaimesi asetuksia evästeiden hylkäämiseksi.

DATAANALYSER

Verkkosivustomme ja palvelumme voivat käyttää kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja, jotka käyttävät evästeitä, verkkomajakoita tai muita vastaavia tiedonkeruutekniikoita kerätäkseen vakiotietoja internetin toiminnasta ja käytöstä. Kerättyjä tietoja käytetään käyttäjien toimintaa koskevien tilastoraporttien laatimiseen, kuten siihen, kuinka usein käyttäjät vierailevat verkkosivustollamme ja palveluissamme, millä sivuilla he vierailevat ja kuinka kauan jne. Käytämme näistä analytiikkatyökaluista saatuja tietoja suorituskyvyn seurantaan ja verkkosivustomme ja palveluidemme parantamiseen. Emme käytä kolmannen osapuolen analytiikkatyökaluja seurataksemme tai kerätessämme henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja käyttäjistämme, emmekä yhdistä tilastoraporteista kerättyjä tietoja yksittäisiin käyttäjiin.

JÄLJITTÄMÄTTÖMÄT SIGNAALIT

Joissakin selaimissa on ”Älä seuraa” -toiminto, joka viestii vierailemillesi verkkosivustoille, että et halua, että verkkotoimintojasi seurataan. Seuranta ei ole sama asia kuin tietojen käyttäminen tai kerääminen verkkosivuston yhteydessä. Näissä tarkoituksissa seurannalla tarkoitetaan henkilökohtaisesti tunnistettavien tietojen keräämistä kuluttajilta, jotka käyttävät verkkosivustoa tai verkkopalvelua tai vierailevat sillä, kun he liikkuvat eri verkkosivustoilla ajan mittaan. Sivusto ja palvelut eivät seuraa kävijöitä ajallisesti ja kolmansien osapuolten verkkosivustojen välillä. Jotkin kolmannen osapuolen verkkosivustot saattavat kuitenkin seurata selaamistoimintojasi, kun ne näyttävät sinulle sisältöä, minkä ansiosta ne voivat räätälöidä sinulle esittämiään tietoja.

MAINONTA

Saatamme antaa tiettyjen kolmansien osapuolten yritysten auttaa meitä räätälöimään mainontaa, jonka uskomme kiinnostavan käyttäjiä, sekä keräämään ja käyttämään muita tietoja käyttäjien toiminnasta sivustolla. Nämä yritykset voivat tarjota mainoksia, jotka voivat sijoittaa evästeitä ja muutoin seurata Käyttäjien käyttäytymistä.

SOSIAALISEN MEDIAN OMINAISUUDET

Verkkosivustomme ja palvelumme voivat sisältää sosiaalisen median ominaisuuksia, kuten Facebook- ja Twitter-painikkeita, Jaa tämä -painikkeita jne. (yhdessä ”sosiaalisen median ominaisuudet”). Nämä sosiaalisen median ominaisuudet voivat kerätä IP-osoitteesi ja sen, millä sivulla vierailet verkkosivustollamme ja palveluissamme, ja ne voivat asettaa evästeen, jotta sosiaalisen median ominaisuudet toimisivat oikein. Sosiaalisen median ominaisuuksia isännöivät joko niiden palveluntarjoajat tai suoraan verkkosivustollamme ja palveluissamme. Vuorovaikutuksesi näiden sosiaalisen median ominaisuuksien kanssa on niiden tarjoajien tietosuojakäytäntöjen alainen.

SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTI

Tarjoamme sähköisiä uutiskirjeitä, jotka voit tilata vapaaehtoisesti milloin tahansa. Sitoudumme pitämään sähköpostiosoitteesi luottamuksellisena emmekä luovuta sähköpostiosoitettasi kolmansille osapuolille, paitsi jos tietojen käyttöä ja käsittelyä koskevassa kohdassa annetaan siihen lupa tai jos tarkoituksena on käyttää kolmannen osapuolen toimittajaa tällaisten sähköpostien lähettämiseen. Säilytämme sähköpostitse lähetetyt tiedot sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti.

CAN-SPAM-lain mukaisesti kaikissa lähettämissämme sähköpostiviesteissä ilmoitetaan selvästi, keneltä sähköposti on peräisin, ja annetaan selkeät tiedot siitä, miten voit ottaa yhteyttä lähettäjään. Voit halutessasi lopettaa uutiskirjeemme tai markkinointisähköpostimme vastaanottamisen noudattamalla näissä sähköposteissa olevia tilauksen peruutusohjeita tai ottamalla meihin yhteyttä. Saat kuitenkin jatkossakin tärkeitä transaktiosähköpostiviestejä.

PUSH-ILMOITUKSET

Tarjoamme push-ilmoituksia, jotka voit myös tilata vapaaehtoisesti milloin tahansa. Varmistaaksemme, että push-ilmoitukset menevät oikeille laitteille, käytämme kolmannen osapuolen push-ilmoitusten tarjoajaa, joka luottaa laitteellesi yksilölliseen laitetunnisteeseen, jonka laitteesi käyttöjärjestelmä antaa. Vaikka laitetunnusten luettelo on saatavilla, ne eivät paljasta henkilöllisyyttäsi, yksilöllistä laitetunnustasi tai yhteystietojasi meille tai kolmannen osapuolen push-ilmoitusten tarjoajalle. Säilytämme sähköpostitse lähetetyt tiedot sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti. Jos haluat milloin tahansa lopettaa push-ilmoitusten vastaanottamisen, säädä yksinkertaisesti laitteesi asetuksia vastaavasti.

LINKIT MUIHIN RESURSSEIHIN

Sivusto ja palvelut sisältävät linkkejä muihin resursseihin, jotka eivät ole meidän omistuksessamme tai hallinnassamme. Huomaa, että emme ole vastuussa tällaisten muiden resurssien tai kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä. Kehotamme sinua olemaan tietoinen, kun poistut Sivustolta ja palveluista, ja lukemaan jokaisen sellaisen resurssin tietosuojaselosteet, joka saattaa kerätä henkilökohtaisia tietoja.

TIETOTURVA

Säilytämme meille antamasi tiedot tietokonepalvelimilla valvotussa, turvallisessa ympäristössä, joka on suojattu luvattomalta pääsyltä, käytöltä tai paljastamiselta. Ylläpidämme kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimia, joilla pyrimme suojaamaan hallussamme ja säilytyksessämme olevia henkilötietoja luvattomalta pääsyltä, käytöltä, muuttamiselta ja luovuttamiselta. Mitään tiedonsiirtoa Internetissä tai langattomissa verkoissa ei kuitenkaan voida taata.

Vaikka pyrimme suojaamaan henkilökohtaisia tietojasi, myönnät, että (i) Internetissä on turvallisuus- ja tietosuojarajoituksia, joihin emme voi vaikuttaa; (ii) sinun ja Sivuston ja Palveluiden välillä vaihdettujen tietojen turvallisuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta ei voida taata; ja (iii) kolmas osapuoli voi nähdä tai manipuloida tällaisia tietoja siirron aikana parhaista toimistamme huolimatta.

Koska henkilökohtaisten tietojen turvallisuus riippuu osittain sen laitteen turvallisuudesta, jota käytät yhteydenpitoon kanssamme, ja tietoturvasta, jota käytät tunnistetietojesi suojaamiseen, ryhdy asianmukaisiin toimenpiteisiin näiden tietojen suojaamiseksi.

TIETOPETOS

Jos saamme tietää, että sivuston ja palveluiden turvallisuus on vaarantunut tai että käyttäjien henkilötietoja on luovutettu ulkopuolisen toiminnan seurauksena luvattomille kolmansille osapuolille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tietoturvahyökkäykset tai petokset, pidätämme oikeuden ryhtyä kohtuullisesti asianmukaisiin toimenpiteisiin, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tutkinta ja raportointi sekä ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille ja yhteistyö niiden kanssa. Tietomurron sattuessa pyrimme kohtuullisin toimin ilmoittamaan siitä asianomaisille henkilöille, jos uskomme, että käyttäjälle aiheutuu kohtuullinen vaara vahingosta tietoturvaloukkauksen seurauksena, tai jos laki muutoin vaatii ilmoittamista. Kun teemme näin, julkaisemme ilmoituksen sivustolla, lähetämme sinulle sähköpostia.

MUUTOKSET

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä käytäntöä tai sen ehtoja Sivuston ja Palveluiden yhteydessä milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Kun teemme niin, tarkistamme päivitetyn päivämäärän tämän sivun alareunassa, julkaisemme ilmoituksen Sivuston pääsivulla tai lähetämme sinulle sähköpostin, jossa ilmoitamme asiasta. Voimme ilmoittaa sinulle harkintamme mukaan myös muilla tavoin, esimerkiksi meille antamiesi yhteystietojen kautta.

Tämän käytännön päivitetty versio tulee voimaan välittömästi tarkistetun käytännön julkaisemisen jälkeen, ellei toisin mainita. Sivuston ja palveluiden jatkuva käyttö tarkistetun käytännön voimaantulopäivän jälkeen (tai muu kyseisenä ajankohtana ilmoitettu toiminta) merkitsee suostumustasi näihin muutoksiin. Emme kuitenkaan ilman suostumustasi käytä henkilötietojasi tavalla, joka poikkeaa olennaisesti siitä, mitä ilmoitettiin henkilötietojesi keräämisen yhteydessä.

TÄMÄN POLITIIKAN HYVÄKSYMINEN

Vahvistat, että olet lukenut tämän käytännön ja hyväksyt kaikki sen ehdot. Käyttämällä Sivustoa ja Palveluita ja lähettämällä tietosi hyväksyt, että tämä käytäntö sitoo sinua. Jos et suostu noudattamaan tämän käytännön ehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa ja palveluja.

OTA YHTEYTTÄ

Jos sinulla on kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia tästä käytännöstä, hallussamme olevista tiedoistasi tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kehotamme sinua ottamaan meihin yhteyttä alla olevilla yhteystiedoilla:

https://fi.vacbotshop/kontakt-os

[email protected]

Pyrimme ratkaisemaan valitukset ja riidat ja tekemään kaikkemme, jotta voimme täyttää pyyntösi käyttää oikeuksiasi mahdollisimman pian ja joka tapauksessa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä asetettujen määräaikojen puitteissa.

Tämä asiakirja on päivitetty viimeksi 11. tammikuuta 2023.

——————————————————————————————————–

Privacy policy

We respect your privacy and are committed to protecting it through our compliance with this privacy policy (“Policy”). This Policy describes the types of information we may collect from you or that you may provide (“Personal Information”) on the fi.vacbotshop.com website (“Website” or “Service”) and any of its related products and services (collectively, “Services”), and our practices for collecting, using, maintaining, protecting, and disclosing that Personal Information. It also describes the choices available to you regarding our use of your Personal Information and how you can access and update it.

COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

You can access and use the Website and Services without telling us who you are or revealing any information by which someone could identify you as a specific, identifiable individual. If, however, you wish to use some of the features offered on the Website, you may be asked to provide certain Personal Information (for example, your name and e-mail address).

We receive and store any information you knowingly provide to us when you make a purchase, or fill any forms on the Website. When required, this information may include the following:

 • Account details (such as user name, unique user ID, password, etc)
 • Contact information (such as email address, phone number, etc)
 • Basic personal information (such as name, country of residence, etc)
 • Payment information (such as credit card details, bank details, etc)
 • Geolocation data of your device (such as latitude and longitude)

You can choose not to provide us with your Personal Information, but then you may not be able to take advantage of some of the features on the Website. Users who are uncertain about what information is mandatory are welcome to contact us.

USE AND PROCESSING OF COLLECTED INFORMATION

We act as a data controller and a data processor in terms of the GDPR when handling Personal Information, unless we have entered into a data processing agreement with you in which case you would be the data controller and we would be the data processor.

Our role may also differ depending on the specific situation involving Personal Information. We act in the capacity of a data controller when we ask you to submit your Personal Information that is necessary to ensure your access and use of the Website and Services. In such instances, we are a data controller because we determine the purposes and means of the processing of Personal Information and we comply with data controllers’ obligations set forth in the GDPR.

We act in the capacity of a data processor in situations when you submit Personal Information through the Website and Services. We do not own, control, or make decisions about the submitted Personal Information, and such Personal Information is processed only in accordance with your instructions. In such instances, the User providing Personal Information acts as a data controller in terms of the GDPR.

In order to make the Website and Services available to you, or to meet a legal obligation, we may need to collect and use certain Personal Information. If you do not provide the information that we request, we may not be able to provide you with the requested products or services. Any of the information we collect from you may be used for the following purposes:

 • Create and manage user accounts
 • Fulfill and manage orders
 • Deliver products or services
 • Improve products and services
 • Send administrative information
 • Send marketing and promotional communications
 • Send product and service updates
 • Respond to inquiries and offer support
 • Request user feedback
 • Improve user experience
 • Post customer testimonials
 • Deliver targeted advertising
 • Enforce terms and conditions and policies
 • Protect from abuse and malicious users
 • Respond to legal requests and prevent harm
 • Run and operate the Website and Services

Processing your Personal Information depends on how you interact with the Website and Services, where you are located in the world and if one of the following applies: (i) you have given your consent for one or more specific purposes; this, however, does not apply, whenever the processing of Personal Information is subject to European data protection law; (ii) provision of information is necessary for the performance of an agreement with you and/or for any pre-contractual obligations thereof; (iii) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which you are subject; (iv) processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in us; (v) processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by us or by a third party. We may also combine or aggregate some of your Personal Information in order to better serve you and to improve and update our Website and Services.

We rely on the following legal bases as defined in the GDPR upon which we collect and process your Personal Information:

 • User’s consent
 • Compliance with the law and legal obligations
 • Legal claims and proceedings
 • Personal Information is already publicly available

Note that under some legislations we may be allowed to process information until you object to such processing by opting out, without having to rely on consent or any other of the legal bases above. In any case, we will be happy to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Information is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

PAYMENT PROCESSING

In case of Services requiring payment, you may need to provide your credit card details or other payment account information, which will be used solely for processing payments. We use third-party payment processors (“Payment Processors”) to assist us in processing your payment information securely.

Payment Processors adhere to the latest security standards as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. Sensitive and private data exchange happens over a SSL secured communication channel and is encrypted and protected with digital signatures, and the Website and Services are also in compliance with strict vulnerability standards in order to create as secure of an environment as possible for Users. We will share payment data with the Payment Processors only to the extent necessary for the purposes of processing your payments, refunding such payments, and dealing with complaints and queries related to such payments and refunds.

Please note that the Payment Processors may collect some Personal Information from you, which allows them to process your payments (e.g., your email address, address, credit card details, and bank account number) and handle all the steps in the payment process through their systems, including data collection and data processing. Your financial information will be stored in encrypted form on secure servers of our Payment Processors. The Payment Processors’ use of your Personal Information is governed by their respective privacy policies which may or may not contain privacy protections as protective as this Policy. We suggest that you review their respective privacy policies.

DISCLOSURE OF INFORMATION

Depending on the requested Services or as necessary to complete any transaction or provide any Service you have requested, we may share your information with our trusted subsidiaries and joint venture partners, affiliates, contracted companies, and service providers (collectively, “Service Providers”) we rely upon to assist in the operation of the Website and Services available to you and whose privacy policies are consistent with ours or who agree to abide by our policies with respect to Personal Information. We will not share any personally identifiable information with third parties and will not share any information with unaffiliated third parties.

Service Providers are not authorized to use or disclose your information except as necessary to perform services on our behalf or comply with legal requirements. Service Providers are given the information they need only in order to perform their designated functions, and we do not authorize them to use or disclose any of the provided information for their own marketing or other purposes. We will share and disclose your information only with the following categories of Service Providers:

 • Advertising networks
 • Affiliate programs
 • Financial services
 • Government agencies
 • Order fulfillment services
 • Payment processors
 • Social networks
 • User authentication services
 • Website hosting service providers

In the event we go through a business transition, such as a merger or acquisition by another company, or sale of all or a portion of its assets, your Personal Information will likely be among the assets transferred.

RETENTION OF INFORMATION

We will retain and use your Personal Information for the period necessary to comply with our legal obligations, to enforce our agreements, resolve disputes, and unless a longer retention period is required or permitted by law.

We may use any aggregated data derived from or incorporating your Personal Information after you update or delete it, but not in a manner that would identify you personally. Once the retention period expires, Personal Information shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification, and the right to data portability cannot be enforced after the expiration of the retention period.

TRANSFER OF INFORMATION

Depending on your location, data transfers may involve transferring and storing your information in a country other than your own. However, this will not include countries outside the European Union and European Economic Area. If any such transfer takes place, you can find out more by checking the relevant sections of this Policy or inquire with us using the information provided in the contact section.

DATA PROTECTION RIGHTS UNDER THE GDPR

If you are a resident of the European Economic Area (“EEA”), you have certain data protection rights and we aim to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete, or limit the use of your Personal Information. If you wish to be informed what Personal Information we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us. In certain circumstances, you have the following data protection rights:

(i) You have the right to withdraw consent where you have previously given your consent to the processing of your Personal Information. To the extent that the legal basis for our processing of your Personal Information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

(ii) You have the right to learn if your Personal Information is being processed by us, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing, and obtain a copy of your Personal Information undergoing processing.

(iii) You have the right to verify the accuracy of your information and ask for it to be updated or corrected. You also have the right to request us to complete the Personal Information you believe is incomplete.

(iv) You have the right to object to the processing of your information if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Where Personal Information is processed for the public interest, in the exercise of an official authority vested in us, or for the purposes of the legitimate interests pursued by us, you may object to such processing by providing a ground related to your particular situation to justify the objection. You must know that, however, should your Personal Information be processed for direct marketing purposes, you can object to that processing at any time without providing any justification. To learn whether we are processing Personal Information for direct marketing purposes, you may refer to the relevant sections of this Policy.

(v) You have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of your Personal Information. These circumstances include: the accuracy of your Personal Information is contested by you and we must verify its accuracy; the processing is unlawful, but you oppose the erasure of your Personal Information and request the restriction of its use instead; we no longer need your Personal Information for the purposes of processing, but you require it to establish, exercise or defend your legal claims; you have objected to processing pending the verification of whether our legitimate grounds override your legitimate grounds. Where processing has been restricted, such Personal Information will be marked accordingly and, with the exception of storage, will be processed only with your consent or for the establishment, to exercise or defense of legal claims, for the protection of the rights of another natural, or legal person or for reasons of important public interest.

(vi) You have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of your Personal Information from us. These circumstances include: the Personal Information is no longer necessary in relation to the purposes for which it was collected or otherwise processed; you withdraw consent to consent-based processing; you object to the processing under certain rules of applicable data protection law; the processing is for direct marketing purposes; and the personal data have been unlawfully processed. However, there are exclusions of the right to erasure such as where processing is necessary: for exercising the right of freedom of expression and information; for compliance with a legal obligation; or for the establishment, to exercise or defense of legal claims.

(vii) You have the right to receive your Personal Information that you have provided to us in a structured, commonly used, and machine-readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance from us, provided that such transmission does not adversely affect the rights and freedoms of others.

(viii) You have the right to complain to a data protection authority about our collection and use of your Personal Information. If you are not satisfied with the outcome of your complaint directly with us, you have the right to lodge a complaint with your local data protection authority. For more information, please contact your local data protection authority in the EEA. This provision is applicable provided that your Personal Information is processed by automated means and that the processing is based on your consent, on a contract which you are part of, or on pre-contractual obligations thereof.

HOW TO EXERCISE YOUR RIGHTS

Any requests to exercise your rights can be directed to us through the contact details provided in this document. Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests. Your request must provide sufficient information that allows us to verify that you are the person you are claiming to be or that you are the authorized representative of such person. If we receive your request from an authorized representative, we may request evidence that you have provided such an authorized representative with power of attorney or that the authorized representative otherwise has valid written authority to submit requests on your behalf.

You must include sufficient details to allow us to properly understand the request and respond to it. We cannot respond to your request or provide you with Personal Information unless we first verify your identity or authority to make such a request and confirm that the Personal Information relates to you.

COOKIES

Our Website and Services use “cookies” to help personalize your online experience. A cookie is a text file that is placed on your hard disk by a web page server. Cookies cannot be used to run programs or deliver viruses to your computer. Cookies are uniquely assigned to you, and can only be read by a web server in the domain that issued the cookie to you. If you choose to decline cookies, you may not be able to fully experience the features of the Website and Services. You may learn more about cookies and how they work in this guide.

We may use cookies to collect, store, and track information for security and personalization, to operate the Website and Services, and for statistical purposes. Please note that you have the ability to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies by default, but you can modify your browser settings to decline cookies if you prefer.

DATA ANALYTICS

Our Website and Services may use third-party analytics tools that use cookies, web beacons, or other similar information-gathering technologies to collect standard internet activity and usage information. The information gathered is used to compile statistical reports on User activity such as how often Users visit our Website and Services, what pages they visit and for how long, etc. We use the information obtained from these analytics tools to monitor the performance and improve our Website and Services. We do not use third-party analytics tools to track or to collect any personally identifiable information of our Users and we will not associate any information gathered from the statistical reports with any individual User.

DO NOT TRACK SIGNALS

Some browsers incorporate a Do Not Track feature that signals to websites you visit that you do not want to have your online activity tracked. Tracking is not the same as using or collecting information in connection with a website. For these purposes, tracking refers to collecting personally identifiable information from consumers who use or visit a website or online service as they move across different websites over time. The Website and Services do not track its visitors over time and across third-party websites. However, some third-party websites may keep track of your browsing activities when they serve you content, which enables them to tailor what they present to you.

ADVERTISEMENTS

We may permit certain third-party companies to help us tailor advertising that we think may be of interest to Users and to collect and use other data about User activities on the Website. These companies may deliver ads that might place cookies and otherwise track User behavior.

SOCIAL MEDIA FEATURES

Our Website and Services may include social media features, such as the Facebook and Twitter buttons, Share This buttons, etc (collectively, “Social Media Features”). These Social Media Features may collect your IP address, what page you are visiting on our Website and Services, and may set a cookie to enable Social Media Features to function properly. Social Media Features are hosted either by their respective providers or directly on our Website and Services. Your interactions with these Social Media Features are governed by the privacy policy of their respective providers.

EMAIL MARKETING

We offer electronic newsletters to which you may voluntarily subscribe at any time. We are committed to keeping your e-mail address confidential and will not disclose your email address to any third parties except as allowed in the information use and processing section or for the purposes of utilizing a third-party provider to send such emails. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations.

In compliance with the CAN-SPAM Act, all e-mails sent from us will clearly state who the e-mail is from and provide clear information on how to contact the sender. You may choose to stop receiving our newsletter or marketing emails by following the unsubscribe instructions included in these emails or by contacting us. However, you will continue to receive essential transactional emails.

PUSH NOTIFICATIONS

We offer push notifications to which you may also voluntarily subscribe at any time. To make sure push notifications reach the correct devices, we use a third-party push notifications provider who relies on a device token unique to your device which is issued by the operating system of your device. While it is possible to access a list of device tokens, they will not reveal your identity, your unique device ID, or your contact information to us or our third-party push notifications provider. We will maintain the information sent via e-mail in accordance with applicable laws and regulations. If, at any time, you wish to stop receiving push notifications, simply adjust your device settings accordingly.

LINKS TO OTHER RESOURCES

The Website and Services contain links to other resources that are not owned or controlled by us. Please be aware that we are not responsible for the privacy practices of such other resources or third parties. We encourage you to be aware when you leave the Website and Services and to read the privacy statements of each and every resource that may collect Personal Information.

INFORMATION SECURITY

We secure information you provide on computer servers in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use, or disclosure. We maintain reasonable administrative, technical, and physical safeguards in an effort to protect against unauthorized access, use, modification, and disclosure of Personal Information in our control and custody. However, no data transmission over the Internet or wireless network can be guaranteed.

Therefore, while we strive to protect your Personal Information, you acknowledge that (i) there are security and privacy limitations of the Internet which are beyond our control; (ii) the security, integrity, and privacy of any and all information and data exchanged between you and the Website and Services cannot be guaranteed; and (iii) any such information and data may be viewed or tampered with in transit by a third party, despite best efforts.

As the security of Personal Information depends in part on the security of the device you use to communicate with us and the security you use to protect your credentials, please take appropriate measures to protect this information.

DATA BREACH

In the event we become aware that the security of the Website and Services has been compromised or Users’ Personal Information has been disclosed to unrelated third parties as a result of external activity, including, but not limited to, security attacks or fraud, we reserve the right to take reasonably appropriate measures, including, but not limited to, investigation and reporting, as well as notification to and cooperation with law enforcement authorities. In the event of a data breach, we will make reasonable efforts to notify affected individuals if we believe that there is a reasonable risk of harm to the User as a result of the breach or if notice is otherwise required by law. When we do, we will post a notice on the Website, send you an email.

CHANGES AND AMENDMENTS

We reserve the right to modify this Policy or its terms related to the Website and Services at any time at our discretion. When we do, we will revise the updated date at the bottom of this page, post a notification on the main page of the Website, send you an email to notify you. We may also provide notice to you in other ways at our discretion, such as through the contact information you have provided.

An updated version of this Policy will be effective immediately upon the posting of the revised Policy unless otherwise specified. Your continued use of the Website and Services after the effective date of the revised Policy (or such other act specified at that time) will constitute your consent to those changes. However, we will not, without your consent, use your Personal Information in a manner materially different than what was stated at the time your Personal Information was collected.

ACCEPTANCE OF THIS POLICY

You acknowledge that you have read this Policy and agree to all its terms and conditions. By accessing and using the Website and Services and submitting your information you agree to be bound by this Policy. If you do not agree to abide by the terms of this Policy, you are not authorized to access or use the Website and Services.

CONTACTING US

If you have any questions, concerns, or complaints regarding this Policy, the information we hold about you, or if you wish to exercise your rights, we encourage you to contact us using the details below:

https://fi.vacbotshop.com/kontakt-os/
[email protected]
LH Corp Limited
International House, 61 Mosley Street, Manchester, M2 3HZ
Company Number : 14571816
+44 1617061954

We will attempt to resolve complaints and disputes and make every reasonable effort to honor your wish to exercise your rights as quickly as possible and in any event, within the timescales provided by applicable data protection laws.

This document was last updated on January 11, 2023